Cit čistící prášek 500 g Lemon

Kód: 8595030043018
Neohodnoceno
29 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr

Detailní informace

Detailní popis produktu

Účinný čistící prostředek na čištění kuchyňského zařízení, nádobí, van, umývadel, sanitárních předmětů, obkládaček apod. Návod na použití: Na vlhký hadřík, houbičku nebo čištěný povrch naneste prostředek a třením odstraňte nečistoty. Povrch po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované plochy, umělé hmoty a nádobí s teflonovým povrchem.Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařkou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal/ odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.Složení: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% foforečnany, parfém, D-LIMONENE, CITRAL, HEXYL CINNAMAL

Doplňkové parametry

Kategorie: CIT
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: