Cit písek tekutý 600 g Pomeranč

Kód: 8595030069704
Neohodnoceno
29 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr (1 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

K účinnému čištění sporáků, nádobí, van, dřezů, obkladaček, pracovních ploch apod. Vhodný i na plastové vany a umývadla. Tento výrobek má leštící účinek. Návod na použití: Na vlhký hadřík, houbičku nebo přímo na čištěný předmět naneste prostředek a vyčistěte. Nakonec vyčistěte vlhkým hadrem nebo opláchněte vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch. Před použitím protřepat.H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on (čislo ES 247-500-7) 2-methylisothiazol-3 (2H) - on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky. BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, DIMETHYLOL GLYCOL, parfém, LIMONENE

Doplňkové parametry

Kategorie: CIT
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: