Cit úklid eukalyptus 1 l

Kód: 8595030059781
Neohodnoceno
39 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr (7 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování: Učině čistí podlahy, kachličky, nábytek, vodovodní kohoutky, vany atd. Silně znečištěné povrchy: Neředěný prostředek se nakape na houbičku a povrch se čistí otíráním. Běžné mytí: 50 až 100 ml CIT na úklid na 10 l vody a povrch se stírá běžným způsobem. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami se nakonec opláchnou vodou.H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P351 + P388. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařkou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, parfém.

Doplňkové parametry

Kategorie: Cit
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: