Fresh air čistič na laminátově podlahy s voskem 1l

Kód: 8595030070311
Neohodnoceno
39 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistící prostředek pro mytí parket, laminátových panelů, plastových a keramických podlah. Karnaubský vosk umyté plochy ošetří a vytvoří vynikající lesklou plochu.Doporučené dávkování: 40 - 80 ml (1-2 uzávěry) na 8 l vody. Pro dosažení vyššího lesku naneste na umytou podlahu neředěný přípravek.Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, parfém.

Doplňkové parametry

Kategorie: Podlaha
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: