Fresh air univerzální přostředek ocean 1l

Kód: 8595030070274
Neohodnoceno
39 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr (11 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Účinný čistič na podlahy, kachličky, nábytek, vodovodní kohoutky, vany atd. Povrchy zbaví nečistot a provoní jemnou vůní oceánu.Dávkování a způsob použití:Silně znečištěné povrchy: Neředěný prostředek se nakape na houbičku a povrch se čistí otíráním.Běžné mytí: 50 až 100ml FRESH AIR na úklid na 10L vody a povrch se stírá běžným způsobem.Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se nakonec opláchnou vodou.Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, parfém.

Doplňkové parametry

Kategorie: FRESH AIR
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: